Στελέχη

 Γενικός Αρχηγός Ηλίας Σαραντόπουλος

 Υπεύθυνος Υλικού Γιώργος Τσαλαματάς

 Ιατρικό Επιτελείο DORIADIS PHYSIO CENTER

 Δημήτρης Τζαλακώστας (ιατρός γηπέδου)