Πρόεδρος: Γιώργος Δημάκης

Αντιπρόεδρος: Αντώνης Ζαφείρης

Αντιπρόεδρος: Τάσος Καλλιανιώτης

Γεν. Γραμματέας: Ηλίας Σκαρώνης

Ταμίας: Παναγιώτης Χιώτης

Ειδ. Γραμματέας: Γιώργος Γιαρλέλης

Γενικός Αρχηγός: Ηλίας Σαραντόπουλος

Γενικός Αρχηγός: Γιάννης Χαϊδής

Γεν. Έφορος: Γιώργος Τσαλαματάς

Υπεύθυνος ΕΠΣΑ: Τάσος Γιαρλέλης

Μέλος: Άρης Σταύρου

Αν. Μέλος: Θοδωρής Μαργώνης

Αν. Μέλος: Χρήστος Μακρόπουλος

Αν. Μέλος: Κώστας Τσακόγιας

Αν. Μέλος: Γιώργος Καρκάλης