ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του παιδιού στον σύλλογό μας θα χρειασθεί να μας προσκομίσετε:

1.      ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ (παρακαλούμε πατήστε εδώ και κατεβάστε την)

2.      ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ συμπληρωμένη από καρδιολόγο(παρακαλούμε πατήστε εδώ και κατεβάστε την)

3.      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ Ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ) Ή ΔΕΛΤΙΟ

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του θα χρειαστεί να προμηθευτείτε και το παρακάτω αθλητικό υλικό από τον σύλλογο:

1.      ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΣΕΤ

2.      ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΕΤ

3.      ΜΠΛΕ ΚΑΛΤΣΕΣ